Afdruk

Hotel Mühlenthal GmbH
Bachtalstrasse 214
66773 Schwalbach
Duitsland

Telefoon +49 6834 9559 0
Fax +49 6834 68511

Website www.hotel-muehlenthal.de
E-mail
info@hotel-muehlenthal.de

Directeur Michael Haas
Registratierechtbank
Rechtbank Saarbrücken
Registratienummer
HRA 24456
BTW-ID-nr.
DE137867006

Website-exploitant Hotel Mühlenthal GmbH
Verantwoordelijk voor de inhoud
Michael Haas (adres links)

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics für diese Websites verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken. Es wird für diese Website ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert.

Cookie setzen: Google Analytics auf dieser Website deaktivieren.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze site is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud juist, volledig of actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens sectie 7, paragraaf 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis van een concrete wetsovertreding bekend is. Zodra we ons bewust worden van eventuele wetsovertredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte worden gebracht van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.


Let op

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de exploitanten van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Alle namen, termen, symbolen en afbeeldingen die hier worden gebruikt, kunnen merken of handelsmerken zijn die eigendom zijn van hun wettelijke eigenaars. De rechten op alle genoemde en gebruikte merken en handelsmerken zijn exclusief eigendom van hun eigenaars.

Online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.